مرکز LDکاشمر در سال 1383 افتتاح گردیدو به دانش آموزان ابتدایی خدمات آموزشی ارائه می دهد.
عریف کودکان دیر آموز:

کودکانی را دیر آموز می خوانیم که از نظر هوشی در محدوده هوشبهر بین ۷۰تا ۸۴ قرارگرفته اند یعنی یک تا دو انحراف استاندارد پایین تر از میانگین سنی خودشان قرار گرفته اند و دارای عملکرد ضعیفی هستنداین کودکان تنها در حیطه مهارت های تحصیلی دارای عملکردی محدود تر و ضعیف تر نسبت به همسالان خود هستند و در سایر رفتارهای انطباقی و سازشی فاقد هرگونه نقص قابل ملاحظه ای می باشند و مثل همسالان خود دارای تفاوتهای فردی در حیطه های مختلف رفتاری اند.

ویژ گیهای کودکان دیر آموز:

این کودکان تمرکز و دقت کافی و رغبت به کارهای فکری و ابتکاری ندارند" قادر به طرح نقشه و برنامه ریزی

برای خود ودیگران نیستند ولی ممکن است با تمرین و ممارست در کارهای عملی و حرفه ای موفق شوند.

بیشتر این افراد در خانواده و جامعه به طور تقریبا عادی زندگی می کنند و جز در مواردی که انتقاد " استدلال و بیان لازم است تفاوت محسوسی با دیگران نشان نمی دهند.

این افراد اگر دچار آشفتگیهای عاطفی نشوند" مطیع "فرمانبر"آرام و سازگار و در کنار همسری عاقل و مطیع و یا " همکاری دلسوز و شکیبا می توانند خود واطرافیان را از آرامش بهره مند سازند.

اشتغالات فنی و حرفه ای و ورزشی  در رشد شخصیت این افراد موثر است و علاقه زیادی به آن نشان می دهند.

برخی ازمشخصات اصلی و بارز این دانش آموزان عبارتند از :

در درک مفاهیم و یادگیری مطالب کندتر از متوسط کلاس هستند.

در تشخیص روابط پیچیده ضعیف هستند.

از درک مفاهیم انتزاعی یا مجرد عاجز هستند.

برای یادگیری مطالب درسی به تمرین های بیشتری نیاز دارند.

دامنه معلومات عمومی آنان نسبت به همسالان خود محدودتر است.

خزانه لغات محدودتری نسبت به همسالان دارند و از دستور زبان ساده ای که ویژه دانش آموزان کوچک تر است استفاده می کنند.

در خواندن و فهمیدن کتابهای درسی دچار اشکال هستند.

در انجام تکالیف درسی معمولا ۲ تا۳ سال از همسالان خود عقب هستند.

معمولا برخی معلمان بدون توجه به محدودیت تواناییهای ذهنی این گروه از دانش آموزان آنان را سرزنش و با دیگران مقایسه می کنند و چنین بر خورد هایی موجبات شکست و دلزدگی بیشترآنان را نسبت به تحصیل فراهم می سازد" اصولا یاس و نا امیدی ناشی از شکست در مدرسه " اعتماد و اطمینان به خود را کاهش می دهد و چنین القا می کند که من به درد هیچ کاری نمی خورم.

در حالی که معلمان آگاه و دانا باید در برخورد با چنین دانش آموزانی محدودیت های ذهنی آنان را در نظر بگیرند و اگر واقعاتشخیص دهند کهاین گروه توانایی در ک مفاهیم پیچیده درسی را ندارند آنان را به بهره مندی از آموزش حرفهای یا کشاورزی تشویق کنند "تا بتوانند متناسب با توانایی ها و نیازهای خود " شغل آینده را پایه ریزی کنند.

برای تهیه یک برنامه ویزه کودکان دیر اموز بهتر است مشابه الگوی زیر عمل شود:

از معلمانی که قبلا با چنین کودکانی سرو کار داشته اند استفاده کرد تا تئصیه های لازم ارائه شود .

یک ارزیابی دقیق از سلامت کودک و تاریخچه اجتماعی لازم است تا مشخص شود دلایل آشکاری که در عقب ماندگی او نقش دارند چیست؟

آزمون های هوشی گروهی نیز می تواند کمک بزرگی باشد.

اگر عقب ماندگی مربوط به عوامل احساسی و هیجانی باشد " یک مطالعه کامل توسط روانپزشک و یا روان شناس که واجد شرایط لازم است ضرورت دارد. محتویات این مطالعه عبارتند از:

آزمون هوشی انفرادی " عملی "آزمون بالندگی (مهارت های اجتماعی و شخصی ) و آزمون های پیشرفت تحصیلی.

کودکان دیر آموز در کلاسهای ویژه:

یک کلاس ویزه کودک این وضعیت را داراست تا وی در محیطی که به اندازه سطح خودش است" پیشرفت کند و به اندازه سطح درک و فهم خودش با او کار شود . کلاس ویزه جایی است که در آن تعداد دانش اموزان کمتری نسبت به سایر کلاس ها وجود دارد و تلاش معلم بیشتر است.

برای اینکه آموزگار از عهده این کلاس و این تکلیف بر آید"مستلزم این است که معلم دارای شخصیتی مناسب با خصوصیات این کودکان باشد. این اموزگار باید صبر و شکیبایی بی پایان " مهربانی "بینش و یک عشق ذاتی و فطری برای کودکان"روحیه تلاش و خستگی ناپذیر و انسان دوستانه داشته باشد.

آموزگار باید تخصص لازم را در زمینه های مربوط داشته باشد از جمله:

دانش و آگاهی به میزان کافی.

توانایی کمک با توجه به تطابق شخصی و سازگاری او .

آشنایی با آزمون های مختلف و موارد استفاده از آن ها در ارز یابی کودک.

دانستن برنامه و برنامه ریزی های درسی.

دانستن ادبیات حرفه ای.

برقراری ارتباط مناسب و مطلوب با کو دکان و خانواده های آنان.

کودکان دیرآموز در کلاس های عادی:

اگر چه برای کودکان عقب مانده استفاده از کلاس های ویژه یک ایده ال است اما همیشه این امر امکان پذیر نیست . گاهی اوقات کودک عقب مانده یا دیر اموز در یک کلاس عادی جا داده می شود و زیر نظر معلمی قرار می گیرد که فعالیتی در مورد تدریس این کودکان نداشته است .

وقتی بنا به هر دلیلی این عمل انجام شود"معلم در مورد اینکودک با روان شناس یا مشاور مدرسه گفتگو کند تا بتواند این کودکان را بهتر تحت اموزش قرار دهد.

در هر کلاس که ۳۰ تا ۴۰ دانش آموز دارد"به طور میانگین ۱ تا ۴ دانش اموز با ویژگیهای گفته شده وجود دارد.معلم باید اصول اصلی کار با این کودکان را بداند که عبارت است از :

-معلم باید ویژگیهای فردی کودک را در نظر بگیرد.

-معلم باید در کلاس به کودک کمک کند تا در اندازه و سطح خودش آموزش ببیند.

-مطالب درسی باید بیشتر تکرار شود و مدت زمان یادگیری و آموزش درس جدید با فاصله بیشتر بر نامه ریزی شود. مدتی که طول می کشد تا یک کودک دیر اموز همانند یک کودک عادی یک سال درسی  را به پایان برساند" یک سال ونیم است .

کودک دیر آموز احتیاج به انگیزه برای تمرین (مشق و تکلیف )دارد.اما تمام این روش های انگیزشی به یک نوع نیستند و آموزگار باید نبوغ خاصی برای آموزش به کودک به کار بندد.

آموزگار برای تدریس از مسائل عینی و محسوس کمک بطلبد تا بتواند موقعیت آموزشی محسوسی را برای او فراهم کند.

کودک دیرآموز برای رسیدن به ایده آل های آموزشی نیاز به تحسین و تشویق دارد.

از قبیل :جوایزمتفرقه " ستاره روی دفتر "یک اسباب بازی و خلاصه تحریک کردن علاقه اش .

آموزگار باید به کودک کمک کندتا به فعالیتهایش به عنوان یک چیز با ارزش بنگرد و هر فعالیت و تلاش کودک در ارتباط با موضوع تدریس از جانب معلم مورد احترام قرار گیرد.

-داشتن ظاهر مناسب به کودک کمک می کند تا بهتر مورد پذیرش در جامعه باشد.

- از این کودکان باید برنامه ها و هدف های کوچکتری را انتظار داشته باشیم.

- موضوعات درسی مدرسه های رسمی باید در آموزش به این کودکان با تاخیر به کار گرفته شوند تا زمانیکه کودک برای پذیرش آنها آماده می شود از آن جایی که کودک دیر آموز تقریبا 2 سال از کودکان هم سن خود از لحاظ آموزشی عقب تر است ما با ید انتظار داشته باشیم که او با کودکان کوچکتر از خود در یادگیری برابری نماید.

- رسیدن به موفقیت و پیشرفت تحصیلی برای کودک دیر آموز منوط به داشتن طرح و برنامه ریزی صبورانه و راهنمایی متفکرانه در طول دوره آموزشی است.

-تکرار یک دوره کلاس های پیش دبستانی برای کودک کند آموز مفید و با علاقه خواهد بود.

زیرا بیشتر کودکان از دوره آمادگی لذت خیلی زیادی می برند و این نکته برای خانواده های این کودکان جالب توجه است که گماردن آن ها در چنین شرایطی به توسعه یک سری از توانایی های کودک کمک می نماید. ودر نهایت این کودکان احتیاج به همکاری دارند هر چند که اگر خودشان این همکاری را نخواهند. اگر کودک دیر آموز بعد از 2 سال  در یک مدرسه عادی پیشرفتی حاصل نکرد و بهره ای نبرد " باید او را به یک کلاس ویژه کودکان استثنایی انتقال داد.

سازگاری تحصیلی:

برای کودکان دیر آموزی که در کلاس های عادی مشغول به تحصیل هستند برنامه هایی را جهت سازگاری تحصیلی باید رعایت و اجرا کرد از جمله:

-          تاخیر در تکالیف مدرسه و توجه بیشتر و اهمیت بیشتر بر آموزش پیش دبستانی

-          توجه مکرر و مداوم در مدرسه

-          تکرار مراحل آموزشی

-          تکرار نشست ها با خانواده کودکان

-           نیاز به معلم کمکی (خصوصی ) در صورت لزوم در مدرسه

آموزش کودکان دیر آموز:

آموزش به کودکان دیر آموز مانند آموزش به کودکانی است که نارس در رشد عقلی یا تجربی هستند و کودکان دیر آموز می توانند یاد بگیرند به شرط آنکه معلم تمهیدات و برنامه های زیر رابه کار ببرد:

-          به کار بردن واحد های کوچک تر در آموزش

-          به کار بردن تعالیم عینی و محسوس استفاده از حواس مختلف بینایی " شنوایی " لامسه وبویایی.

-          به کار بردن راهنمایی های ویژه و تعیین توصیه هایی که کودک درک ودریافت نکرده است.

-          به کار بردن مراحل  انگیزش بیشتر و مرور کردن کارها ( اتمام فعالیت ها)

-          به کار بردن وسایل صوتی – تصویری بیشتر و تجهیزات دیداری و شنیداری در کلاس.

-          نظارت ورهبری بیشتر.

-          انگیزش بیشتر که معمولا توسط اسباب بازی و..... حاصل می شود .

-          کار برد فوری آموزش و ارتباط دادن آن  به چیز هایی برای کودک مهم است.

-          گوناگونی وتنوع بیشتر در به کار گیری اسباب و وسایل تحریک کننده.

-          تاکید بر مقادیر پیشرفت و موضوعات اجتماعی و ار تباطی" وقتی که با آموزش واقعی مواجه  می شویم .

-          به کار گیری تعداد بیشتری از پاسخ های دانش اموزان در امر آموزشی.

-          کاربرد مسائل احساسی و هیجانی در فعالیت ها" نمایش " حرکات برای هماهنگی چشم.

-          جایزه و پاداش برای کسانی که اندکی تلاش برای نیل به توصیه ها را به کار می بندد.

-          فراهم کردن شرایط برای تجربه بیشتر .

تقریبا 5 تا 10 درصد دانش آموزان  همه مدارس در طبقه دیر آموز هستان . معمولا این کودکان برنامه  درسی کاملامتفاوتی نسبت به کودکان عادی دارند و این کودکان نیاز به موقعیت انجام دارند از جمله :

-          استفاده از سیستم مل و نقل شهری

-          گفتن ساعت

-          دانستن مقادیر پول

-          تعویض پول

-          بازی کردن

-          ورزش کردن

-          رفع ننیازهای شخصی

کودکان دیر آموز به وقت بیشتر " تشویق بیشتر و انگیزش بیشتر نیاز دارند و بهترین معلم کسی است که نقاط ضعف آن ها را بیابد و تشویق کند و به آن ها در زندگی کردن با ضعف ها و توانایی هایشان کمک کند.

تطبیق و سازگاری در دستورات خواندنی:

از آن جایی که خواندن ونوشتن برای هر فردی نقش بسزا و مهمی در جامعه دارد. برای کمک به خواندن کودکان دیر آموز چند پیشنهاد داریم.

-          به تاخیر انداختن دستورات و درسهای واقعی برای کودک تا زمانی که او به وضوح آماده خواندن باشد.

-          معرفی مراحل مختلف خواندن به آرامی و با سرعت کمتر نسبت به کودکان هم سن خودش .

-          انتخاب با دقت مواد خواندنی با توجه به توانایی و علاقه کودک .

-          برای آموزش از دوره های درسی کوتاه مدت و مکرر استفاده شود.

-          تاکید بر روی فعالیت های خواندنی و خواندن درس ها.

-          تنوع در آموزش و استفاده از مدل ها و وسایل متنوع برای خواندن ( خواندن با نوار ضبط صوت و...)

-          استفاده از کارت کلمات " بای با لغات " شنیدن صداهای مختلف " تشخیص لغات و............

-          به کودکان کمک  کنید تا پیشرفت خود را ارزیابی کند .

-          به گونه ای درس را بخوانید که هماهنگ با سطح خواندن کودک باشد.

-          از او بخواهید تا با آرامش درس را بخواند و صدایش را در نوار ضبط صوت پر کنید تا به صدای خود گوش فرا دهد .

-          مطالب و مواد خواندنی را به طور مرتب مرور کنید ولی سعی کنید مواد خواندنی جالب باشد از قبیل داستانهای نمایشی.

-          خواندن را با مطالبی آغاز کنید که به آن ها علاقمند است مثل داستانهای مربوط به خانه و...........

-          با درست کردن علائم و نشانه هایی ویژه به کودک در خواندن کمک کنید .

-          تجربه" کودکان را پر بار می کند . غالبا کودکان تجربه کمی در به دست آوردن معانی به صورت چاپی دارند.

-          از آن ها انتظار زیادی نداشته باشیم و کوچک ترین پیشرفت در آن ها برای ما موفقیتی بزرگ باشد .

-          در هنگام خواندن برای گم نکردن خط از یک خط کش در زیر خطی که می خواهد بخواند استفاده  می کنیم و به مرور که خط را گم نکرد خط کش را بر می داریم.

-          تاکید کنیم که خواندن با ریتم و آهنگی ملایم داشته و به مکث ها و توقف ها توجه داشته باشد.

در پایان باید اذعان داشت که در کار با کودکان دیر آموز " تلاش کنید و همیشه به خاطر داشته باشید که آن ها مسئول کمبود توانایی یادگیری شان نیستند و سعی کنید آن ها را به حرکت در آورید و برای هر تلاشی پاداشی قائل شوید

+ نوشته شده در  شنبه ۹ آذر۱۳۸۷ساعت 14:19  توسط m_sh  |